Gå til innhold

2007/1 Sosial- og helsedirektoratet

Innklaget:Sosial- og helsedirektoratet
Klager:Jakop Hatteland Computer AS
Saksdokument:20071
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Annet

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:EPE
Registrert inn:11.03.2006
Avsluttet:08.02.2007
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat