Gå til innhold

2012/0122 Midtre Gaudal kommune

Innklaget:Midtre Gaudal kommune
Klager:Nor Tekstil AS
Saksdokument:20120122
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 5 ved evalueringen av tildelingskriteriet “Kvalitet, levering og service”.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIVE
Registrert inn:09.05.2012
Avsluttet:25.06.2012
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda