Gå til innhold

2019/153 Øygarden kommune

Innklaget:Øygarden kommune
Klager:Staren AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for utvidelse av FV 229. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet “Prosjektorganisasjon”.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:22.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: