2023/0009 Eigersund kommune

Innklaget: Eigersund kommune
Klager: T. Holand Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for etablering av ny hovedvannkilde i kommunen. Klager anfører at avvisningen av klager er ulovlig, og at dette også medfører at tildelingen av kontrakt er ugyldig.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 05.01.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: