2024/241 Helse Sør-Øst RHF

Innklaget: Helse Sør-Øst RHF
Klager: Solskjermingsgruppen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Helse Sør-Øst RHF kunngjorde konkurranse for anskaffelse av nytt sykehus i drammen. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle avvises da solskjermingen som ble tilbudt, ikke oppfylte kravspesifikasjonen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 04.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: