Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 139

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
31.10.2022 2022/1018 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
06.02.2024 2023/1153 Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder Omdanning av vedtekter Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
29.05.2024 2024/0330 Stiftelsen Byggfag Omdanning av vedtekter Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOAS
09.08.2017 2017/297 Stiftelsen Fargarslektas gavefond Omdanning av vedtekter Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Trukket ALBS
20.10.2020 2020/812 Anonymisert Omdanning av vedtekter Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Trukket JOHJ
10.06.2022 2022/0906 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ Stiftelsen Krokeide Omdanning av vedtekter Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Trukket ALBS
21.05.2024 2024/587 Naaf Oslo Fylkeslag Legat Opphevelse av stiftelse Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
20.02.2018 2017/362 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
20.02.2018 2018/5 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
04.04.2018 2017/299 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
1 2 3 14