Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 139

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
09.08.2017 2017/297 Stiftelsen Fargarslektas gavefond Omdanning av vedtekter Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Trukket ALBS
20.10.2020 2020/812 Anonymisert Omdanning av vedtekter Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Trukket JOHJ
10.06.2022 2022/0906 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ Stiftelsen Krokeide Omdanning av vedtekter Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Trukket ALBS
18.04.2024 2024/597 Solvang boligstiftelse Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet PIHY
18.04.2024 2024/598 Bjørgene boligstiftelse Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet PIHY
10.05.2024 2024/757 Boligstiftelsen i Trondheim Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet PIHY
23.05.2024 2024/816 Ringerike Boligstiftelse Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av registrerte opplysninger om oppretter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet JOAS
23.05.2024 2024/817 Odd Ryghs stiftelse Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra stiftelsesloven § 27 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet JOAS
10.06.2024 2024/926 Privatperson Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Lov om arv m.m. (arvelova) Innkommet PIHY
12.06.2024 2024/941 Leif Høegh Stiftelse og Lucy Høegh Stiftelse Sammenslåing av stiftelser Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet JOAS
1 2 3 14