Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 139

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
18.04.2024 2024/597 Solvang boligstiftelse Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet PIHY
18.04.2024 2024/598 Bjørgene boligstiftelse Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet PIHY
10.05.2024 2024/757 Boligstiftelsen i Trondheim Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet PIHY
23.05.2024 2024/816 Ringerike Boligstiftelse Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av registrerte opplysninger om oppretter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet JOAS
23.05.2024 2024/817 Odd Ryghs stiftelse Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra stiftelsesloven § 27 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet JOAS
10.06.2024 2024/926 Privatperson Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Lov om arv m.m. (arvelova) Innkommet PIHY
12.06.2024 2024/941 Leif Høegh Stiftelse og Lucy Høegh Stiftelse Sammenslåing av stiftelser Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet JOAS
27.04.2017 2017/278 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
27.04.2017 2017/279 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
27.06.2017 2017/287 Stiftelsen Landfalløya Kapell Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
1 2 3 14