Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 135

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
27.06.2017 2017/275 Stiftelsen Martha Larsens fond Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
27.06.2017 2017/276 Inger Johannes Stiftelse Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
27.04.2017 2017/277 Ikke offentlig Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
27.04.2017 2017/278 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
27.04.2017 2017/279 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
18.12.2017 2017/285 Ikke offentlig Omdanning av vedtekter Klagen tas delvis til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
08.11.2017 2017/289 Stiftelsen Jenssenfondet Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
06.11.2017 2017/290 Stiftelsen Sportshytta Sjustua Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
07.11.2017 2017/291 Laila K. A. Skedsmos legat til blinde og svaksynte barn Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
20.10.2017 2017/292 Ikke offentlig Styreavsettelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
1 2 3 14