Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => stiftelsesklage
    )

  [ignore_sticky_posts] => 
  [numberposts] => 10
  [nopaging] => 
  [category] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [paged] => 3
  [order] => DESC
  [orderby] => meta_value
  [meta_key] => avsluttet
  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => status
          [value] => Avgjort
          [compare] => =
        )

    )

)

Totalt antall treff: 69

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
13.05.2019 2018/506 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
13.05.2019 2018/505 Konkursboet til Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
13.05.2019 2018/503 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
13.05.2019 2018/504 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
13.05.2019 2019/44 Nes Menighetshus Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
13.05.2019 2019/0105 Stiftelsen Fargarslektens Gavefond Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
02.05.2019 2018/497 Stiftelsen Christianssands Børs og Andreas og K. Ludvig Endresens legat Sammenslåing av stiftelser Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
29.04.2019 2018/518 Stiftelsen Medforsk Fredrikstad Opphevelse av stiftelse, Utdelingsforbud til oppretter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
08.04.2019 2018/210 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen avvises Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
25.02.2019 2018/206 Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse Sammenslåing av stiftelser Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS