Midlertidlig løsning for bestilling av innsyn

Klagenemndssekretariatet kan p.t. ikke motta innsynsforespørsler via eInnsyn.

Klagenemndssekretariatet er i prosess med å anskaffe nytt sak- og arkivsystem, og det vil grunnet tekniske utfordringer med nåværende løsning ikke bli publisert offentlig journal på eInnsyn før det nye systemet er på plass. Det vil derfor heller ikke være mulighet for å søke innsyn i våre saksdokumenter via eInnsyn.

I mellomtiden vil vi oppdatere nettsiden vår fortløpende med oversikt over sakene våre. Vi publiserer alltid dokumentet «Klagenemndas avgjørelse«, men dersom det er behov for innsyn i øvrig dokumentasjon må dette bestilles via e-post på post@knse.no

tastatur