2021/095 Ungdomslaget Fønix

Klager/part: Ungdomslaget Fønix
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 22.01.2021
Avsluttet:
Status: Trukket