Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og forskrift om tilskudd til samiske aviser. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
16.01.2023 2022/1144 Ole Christian Solbakken
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
15.12.2022 2021/2181 Bakkar og Berg Media AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
15.12.2022 2021/2186 Bakkar og Berg Media AS
Klagen tas ikke til følge
15.12.2022 2022/0786 Bakkar og Berg Media AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
14.12.2022 2022/0787 Monsterfish AS
Klagen tas ikke til følge