Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, inkludert § 4-7 som gjelder ulovlig pengespillreklame. Nemnda behandler også klager over Medietilsynets vedtak etter bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv., forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
23.05.2023 2023/0196 Ariel Film Emilie Beck
Klagen tas ikke til følge
24.04.2023 2022/1013 Manymore AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
24.04.2023 2022/1800 Qvisten Animation AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
24.04.2023 2023/0011 Storstein Film
Klagen tas ikke til følge
11.04.2023 2023/0012 Vesterålen Regionråd
Klagen tas til følge