Gå til innhold

Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og forskrift om tilskudd til samiske aviser. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Saker og aktuelt

Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

En viktig forutsetning for rettssikkerhet er at borgerne får en objektiv og uavhengig prøving av saken sin i flere instanser i domstolene. I tillegg har vi i Norge et system med nemnder som gir en privatperson eller et selskap en mulighet for overprøving av et forvaltningsvedtak som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Det finnes over 50 klagenemnder med nemndsmedlemmer som er fagkyndige innenfor de rettsfeltene som nemndene håndterer. Å klage til en slik nemnd koster ingenting og vanligvis får man en hurtig avklaring av saken.
4. januar 2022

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
11.01.2022 2021/1503 Hilde Kristin Kjøs
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
11.01.2022 2021/1627 Atomfilm AS
Klagen tas ikke til følge
09.12.2021 2021/622 Sálas – Sámi lágádus- ja aviisasearvi (Samisk forlegger- og avisforening)
Klagen tas til følge
09.12.2021 2021/623 iSámi.Press AS
Klagen tas ikke til følge
17.11.2021 2021/1070 Syden Filmproduksjon
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling

Medieomtale

Dato Tittel

Vår visjon

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettssikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling