Gå til innhold

Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og forskrift om tilskudd til samiske aviser. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Saker og aktuelt

mikrofon

Medieklagenemnda har fått ny myndighet

Dette innebærer at nemnda nå skal overprøve Patentstyrets vedtak etter den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Loven gjelder kollektiv forvaltning av opphavsrett for blant annet forfattere, produsenter av lydopptak og film og billedkunstnere. Kollektiv forvaltning av rettigheter omfatter utstedelse av lisenser og inngåelse av avtaler med brukere, innkreving av vederlag for bruken, fordeling av inntekter til rettighetshaverne og håndheving av bruk uten tillatelse, mv.
5. november 2021

Avgjerdene frå Medieklagenemnda i sak 2020/243 og sak 2020/268

Avgjerdene gjaldt klage på søknad om produksjonstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium for 2019. Klagarane var Dagbladet Pluss AS og Bakkar og Berg Media AS (publikasjonen NETT NO). Medieklagenemnda kom til, som Medietilsynet, at vilkåra for å motta produksjonstilskot ikkje var oppfylte.
16. juli 2021

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
17.11.2021 2021/1070 Syden Filmproduksjon
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
17.11.2021 2021/1309 UpNorth Film AS
Klagen tas ikke til følge
07.09.2021 2021/492 Bodø Publishing AS
Klagen tas til følge
30.06.2021 2021/442 Tellef Raabe
Klagen tas ikke til følge
30.06.2021 2021/481 Erik Wilberg
Klagen tas ikke til følge