Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, inkludert § 4-7 som gjelder ulovlig pengespillreklame. Nemnda behandler også klager over Medietilsynets vedtak etter bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv., forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
17.06.2024 2024/0798 Privatperson
Klagen tas ikke til følge
17.06.2024 2024/0878 Qvisten Animation AS
Krav tas delvis til følge
14.05.2024 2024/0327 Qvisten Animation AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
12.04.2024 2024/0316 Nye Arendals Tidende AS
Klagen tas ikke til følge
09.04.2024 2023/1004 NORA, GramArt, Creo og Norsk Tonekunstnersamfund
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling