Gå til innhold

Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og forskrift om tilskudd til samiske aviser. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Saker og aktuelt

Klagenemnda om vedtaksbegrunnelse

Medieklagenemnda har i høst avgjort fire saker som gjaldt klage over avslag på søknad om tilskudd til lokale programproduksjoner.
5. januar 2021

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
14.04.2021 2020/268 Bakkar og Berg Media AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
19.03.2021 2020/243 Dagbladet Pluss AS
Klagen tas ikke til følge
17.12.2020 2020/398 Evil Doghouse Lillehammer AS
Klagen tas ikke til følge
17.12.2020 2020/509 NORN Studios AS
Klagen tas ikke til følge
17.12.2020 2020/912 Klæbuposten AS
Klagen tas ikke til følge