Gå til innhold

Aktuelt

mikrofon

Medieklagenemnda har fått ny myndighet

Dette innebærer at nemnda nå skal overprøve Patentstyrets vedtak etter den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Loven gjelder kollektiv forvaltning av opphavsrett for blant annet forfattere, produsenter av lydopptak og film og billedkunstnere. Kollektiv forvaltning av rettigheter omfatter utstedelse av lisenser og inngåelse av avtaler med brukere, innkreving av vederlag for bruken, fordeling av inntekter til rettighetshaverne og håndheving av bruk uten tillatelse, mv.
5. november 2021

Nyheitsbrev 4 – 2021

I dette nyheitsbrevet kan du lese at saksbehandlingstida i KOFA går stadig ned, Årets KOFA - konferanse er avlyst og tema frå siste KOFA praksis
13. oktober 2021

Avgjerdene frå Medieklagenemnda i sak 2020/243 og sak 2020/268

Avgjerdene gjaldt klage på søknad om produksjonstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium for 2019. Klagarane var Dagbladet Pluss AS og Bakkar og Berg Media AS (publikasjonen NETT NO). Medieklagenemnda kom til, som Medietilsynet, at vilkåra for å motta produksjonstilskot ikkje var oppfylte.
16. juli 2021
1 2 3 34