Gå til innhold

Aktuelt

Nyheitsbrev 2 – 2021

I dette nyheitsbrevet kan du lese om fleire interessante problemstillingar som Klagenemnda for offentlege anskaffingar har behandla den siste tida. Blant anna har klagenemnda for første gong vurdert i kva tilfelle oppdragsgivar kan hevde at anskaffingar er unnatekne kunngjeringplikta på grunn av pandemien.
29. april 2021

Gebyrvedtak mot Vygruppen oppheves og sendes tilbake til Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda har truffet vedtak om å oppheve Konkurransetilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr til Vygruppen AS på 7,5 millioner kroner for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, og sende det tilbake til Konkurransetilsynet til helt eller delvis ny behandling.
26. februar 2021

Nytt medlem i Konkurranseklagenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt Frode Steen som nytt medlem til Konkurranseklagenemnda fra 1. januar 2021. Frode Steen er professor i økonomi ved NHH. Vi ønsker han velkommen i nemnda.
4. februar 2021
1 2 3 32