Velkommen til Klagenemndssekretariatet

Et felles sekretariat som tilrettelegger for en kostnadseffektiv drift av sekretariatsfunksjonen for flere nemnder

Saker og aktuelt

Aktuelt KNSAktuelt Lotterinemnda

Klage fra Lyoness tas ikke til følge av Lotterinemnda

Lotteri- og stiftelsestilsynet fattet 31. mai 2018 vedtak om at Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG (Lyoness) måtte stanse all virksomhet i Norge fordi virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Lyoness påklaget vedtaket 21. juni 2018, og Lotterinemnda har i vedtak 27. januar 2019 kommet til at klagen ikke tas til følge.
12. februar 2019
Aktuelt KNS
Kontakt oss Klagenemndssektreteriatet

Åpent hus for studenter den 21. februar 2019 klokken 1600

Det var stor interesse for Klagenemndssekretariatet på Arbeidslivsdagen på juridisk fakultet i Bergen. Den 21. februar 2019 klokken 1600- 2000 holder organet åpent hus for studenter som ønsker å vite mer om organet, de ulike klagenemndene som organet betjener og hvordan det er å jobbe hos oss.
5. februar 2019
Aktuelt KNS
Anneline Vingsgård - direktør KNSE

Ny nettside for Klagenemndssekretariatet

Klagenemndssekretariatet har fått ny nettside hvor alle nemndene har fått sine undersider. En ny nettside vil få organet til å fremstå mer enhetlig og det vil bli lettere å finne informasjon om alle nemndenes virksomhet og klageprosessen.
3. desember 2018

Medieomtale

DatoTittel

Vår visjon

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettssikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling

Klagenemndssekretariatet ble opprettet 1. april 2017.

Organet betjener seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda. Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Organet er underlagt Nærings -og fiskeridepartementet.