Velkommen til Klagenemndssekretariatet

Sikrer rettssikkerhet i klageprosesser slik at du som klager får en grundig, uavhengig og objektiv vurdering av din klagesak

Saker og aktuelt

Bilde av to kollegaer

Hils på vår nye trainee!

Vi har for tiden gleden av å ha Serenne som trainee i administrasjonen. Hun er student ved Norges Handelshøyskole der hun nettopp har fullført andre studieår. Les mer om hva Serenne synes om å være trainee i Klagenemndssekretariatet:
23. juni 2022
Bilde av almanakk

Saksbehandlingstiden hos KOFA

Saksbehandlingstiden for rådgivende saker i KOFA er for tiden på ca. tre måneder beregnet fra tidspunktet klagen kom inn. For prioriterte saker er saksbehandlingstiden ca. to måneder.
25. mai 2022
arkivleder og administrasjonssjef ser inn i PC

Effektivisering og digitalisering av arkivfunksjonen

Arkivfunksjonen er svært viktig for å effektivisere og digitalisere dokumentbehandlingen i Klagenemndssekretariatet. Hos oss er arkivfunksjonen en integrert del av virksomheten og omfatter bl.a. systematisk dokumentfangst og dokumenthåndtering, og inngår som en del av internkontrollen vår.
18. mai 2022

Klagenemndssekretariatet ble opprettet 1. april 2017.

Organet betjener ni ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Energiklagenemnda, Frivillighetsregisternemnda, Markedsrådet og Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer. Organet er underlagt Nærings -og fiskeridepartementet.