Organet betjener seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda. Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Organet er underlagt Nærings -og fiskeridepartementet.

Bakgrunnen for opprettelsen av et felles sekretariat er å tilrettelegge for en kostnadseffektiv drift av sekretariatsfunksjonen for flere nemnder. Sekretariatet holder til i Bergen.

Leder for organet og pressekontakt er Anneline Vingsgård. Hun kan kontaktes på tlf (+47) 97 47 27 17 eller e-post anneline.vingsgard@knse.no

Sekretariatet betjener disse nemndene:

Årsrapport for Klagenemndssekretariatet