Velkommen til Klagenemndssekretariatet

Sikrer rettssikkerhet i klageprosesser slik at du som klager får en grundig, uavhengig og objektiv vurdering av din klagesak

Saker og aktuelt

Valg av regelverk ved kunngjøring av konkurranse

Har man ved kunngjøringen valgt en anskaffelsesprosedyre som er mer omfattende enn regelverket krever, er man bundet til denne prosedyren resten av konkurransen. Dette har klagenemnda nylig slått fast på nytt.
7. november 2022

Nytt regelverksarbeid

Nemndsmedlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Kjersti Holum Karlstrøm, er med i nytt regjeringsoppnevnt utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser.
7. november 2022

Klagenemndssekretariatet ble opprettet 1. april 2017.

Organet betjener ni ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Energiklagenemnda, Frivillighetsregisternemnda, Markedsrådet og Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer. Organet er underlagt Nærings -og fiskeridepartementet.