Velkommen til Klagenemndssekretariatet

Sikrer rettssikkerhet i klageprosesser slik at du som klager får en grundig, uavhengig og objektiv vurdering av din klagesak

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => post
    )

  [ignore_sticky_posts] => 
  [numberposts] => 6
  [nopaging] => 
  [category] => Array
    (
      [0] => 7
    )

  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Saker og aktuelt

Ny klagenemnd

Kulturdepartementet har opprettet en uavhengig klagenemnd som skal behandle eventuelle klager knyttet til søknadsbehandlingen til støtteordningene på kulturfeltet. Nemnda skal være tilknyttet Klagenemndssekretariatet i Bergen, og behandle klager over ordningene som forvaltes av Kulturrådet.
23. november 2020
hender holder dokument

Nyhetsbrev nr. 3 – 2020

I denne utgaven kan du blant annet lese om KOFAs første heldigitale konferanse, plikten til å angi tildelingskriterienes relative vekt i anskaffelsesdokumentene og plikten til å identifisere oppdragsgivere i kunngjøringen.
13. oktober 2020

Klagenemndssekretariatet ble opprettet 1. april 2017.

Organet betjener syv ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Energiklagenemnda og Frivillighetsregisternemnda. Organet er underlagt Nærings -og fiskeridepartementet.