Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
10.01.2024 2023/1032 E24 Norges viktigste næringslivsavis AS
Klagen tas til følge
23.11.2023 2023/457 Bokbasen AS
Klagen tas til følge
23.11.2023 2023/455 Cappelen Damm AS
Klagen tas til følge
23.11.2023 2023/454 Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA
Klagen tas til følge
23.11.2023 2023/456 Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS
Klagen tas til følge