Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
15.03.2023 2023/10 Ikke offentlig
Klagen tas delvis til følge
17.11.2022 2022/1031 Ikke offentlig
Kravet tas delvis til følge
17.11.2022 2022/1032 Ikke offentlig
Kravet tas til følge
12.10.2022 2021/1665 del 2 Ikke offentlig
Klagen tas delvis til følge
05.07.2022 2022/620 DNB ASA
Kravet tas delvis til følge