Gå til innhold

Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

Ikon for Konkurranseklagenemnda Konkurranseklagenemnda

Les mer om Konkurranseklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Konkurranseklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Konkurranseklagenemnda

Saker og aktuelt

Aktuelt Konkurranseklagenemnda

Meldeplikt for Sector Alarm AS og Sector Alarm Group AS

Konkurranseklagenemnda har for første gang tatt stilling til om vilkårene for pålegg av melding er oppfylt, og nemnda kom til at Konkurransetilsynet hadde hjemmel for pålegget for begge foretakene. Klagen ble derfor ikke tatt til følge.
13. februar 2019
Aktuelt Konkurranseklagenemnda

Ny forskrift om saksbehandlingen i Konkurranseklagenemnda

Den 1. januar 2019 trådte forskrift om behandlingen av klagesaker i Konkurranseklagenemnda i kraft. Partene får med dette større forutsigbarhet når det gjelder klagebehandlingen i nemnda.
23. januar 2019

Siste avgjorte saker

DatoSaknr.Part/ klager
21.12.20182018/333EP Contracting AS/El-Proffen, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS og Røa Elektriske AS
Klagen tas delvis til følge
21.12.20182018/363Sector Alarm AS/Sector Group AS
Klagen tas ikke til følge
21.12.20182018/332Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk Elektroentreprenør AS
Klagen tas delvis til følge
03.12.20182018/473Telenor ASA
Klagen tas ikke til følge
31.08.20182018/113EP Contracting AS, El-Proffen AS, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS, Røa Elektriske AS
Klagen tas delvis til følge