Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
29.05.2024 2023/1136 H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS
Kravet tas delvis til følge
29.05.2024 2023/1155 Bokbasen AS
Kravet tas delvis til følge
29.05.2024 2023/1161 Vigmostad & Bjørke AS
Kravet tas delvis til følge
29.05.2024 2023/1162 Cappelen Damm AS
Kravet tas delvis til følge
29.05.2024 2023/1164 Gyldendal ASA
Kravet tas delvis til følge