Gå til innhold

Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

Ikon for Konkurranseklagenemnda Konkurranseklagenemnda

Les mer om Konkurranseklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Konkurranseklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Konkurranseklagenemnda

Saker og aktuelt

Oppnevnelse av nemndas medlemmer

Konkurranseklagenemndas medlemmer er oppnevnt for en ny fireårs-periode, med unntak av nemndas leder som er oppnevnt for en seksårs-periode.
6. mai 2021

Gebyrvedtak mot Vygruppen oppheves og sendes tilbake til Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda har truffet vedtak om å oppheve Konkurransetilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr til Vygruppen AS på 7,5 millioner kroner for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, og sende det tilbake til Konkurransetilsynet til helt eller delvis ny behandling.
26. februar 2021

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
27.05.2021 2021/0143 Schibsted ASA/Nettbil AS
Klagen tas ikke til følge
24.05.2021 2021/486 Vygruppen AS
Kravet tas delvis til følge
12.02.2021 2020/683 Vygruppen AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
11.11.2020 2020/662 O.N Sunde AS/Gjelsten Holding AS
Kravet tas til følge
11.09.2020 2020/648 Gjelsten Holding AS / O.N. Sunde A/S (Advokatfirmaet BAHR AS)
Klagen tas ikke til følge