Gå til innhold

Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

Ikon for Konkurranseklagenemnda Konkurranseklagenemnda

Les mer om Konkurranseklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Konkurranseklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Konkurranseklagenemnda

Saker og aktuelt

Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

En viktig forutsetning for rettssikkerhet er at borgerne får en objektiv og uavhengig prøving av saken sin i flere instanser i domstolene. I tillegg har vi i Norge et system med nemnder som gir en privatperson eller et selskap en mulighet for overprøving av et forvaltningsvedtak som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Det finnes over 50 klagenemnder med nemndsmedlemmer som er fagkyndige innenfor de rettsfeltene som nemndene håndterer. Å klage til en slik nemnd koster ingenting og vanligvis får man en hurtig avklaring av saken.
4. januar 2022

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
22.12.2021 2021/1198 St1 Norge AS
Klagen tas ikke til følge
13.12.2021 2021/789 Norgesgruppen ASA
Klagen tas delvis til følge
25.11.2021 2021/1051 Verisure AS
Klagen tas ikke til følge
27.05.2021 2021/0143 Schibsted ASA/Nettbil AS
Klagen tas ikke til følge
24.05.2021 2021/486 Vygruppen AS
Kravet tas delvis til følge

Medieomtale

Dato Tittel

Vår visjon

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettssikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling