Kontakt Oss

Besøksadresse:

Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Postboksadresse:

Postboks 511 sentrum
5805 BERGEN

Sentralbord:

55 19 30 00

E-post:

post@knse.no

Bilde av togstasjonen og kontoret i Bergen

Kart

Leverandørinformasjon

Fakturaadresse

Leverandørar av varer og tenester til Klagenemndssekretariatet må nytte elektronisk faktura.

Fakturaer skal leverast i Elektronisk handels-format (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse er

Klagenemndssekretariatet:
918 195 548

Merk fakturaen med referansenummeret som vert oppgjeven ved bestilling.

Meir informasjon: dfo.no/efb