Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Stiftelsesklagenemnda behandlar klager over vedtak fatta av Stiftelsestilsynet etter stiftelseslova, samvirkelova, arvelova og dekningslova.

Ikon for Stiftelsesklagenemnda Stiftelsesklagenemnda

Les meir om Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Stiftelsesklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
06.02.2024 2023/1153 Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
06.02.2024 2023/1154 Åmot familie-og sosiallegat
Klagen tas til følge
23.08.2023 2023/0410 Ingebjørg Lelands Fond
Klagen tas ikke til følge
19.06.2023 2023/0206 Terje Østmoe og Ivar J. Wallin
Klagen tas ikke til følge
21.12.2022 2022/1020 Tabernaklet Omsorgsboliger Stiftelsen
Klagen tas ikke til følge