Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Stiftelsesklagenemnda behandlar klager over vedtak fatta av Stiftelsestilsynet etter stiftelseslova, samvirkelova, arvelova og dekningslova.

Ikon for Stiftelsesklagenemnda Stiftelsesklagenemnda

Les meir om Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Stiftelsesklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
29.05.2024 2024/0330 Stiftelsen Byggfag
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
29.05.2024 2024/603 Sanitetsforeningens stiftelse Grefsen
Klagen tas ikke til følge
21.05.2024 2024/587 Naaf Oslo Fylkeslag Legat
Trukket
20.03.2024 2023/1168 Foreningen Tecos
Klagen tas ikke til følge
20.03.2024 2024/0308 Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder
Krav om sakskostnader tas delvis til følge