Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
21.12.2022 2022/1020 Tabernaklet Omsorgsboliger Stiftelsen
Klagen tas ikke til følge
20.12.2022 2022/1626 Anonymisert
Klagen tas ikke til følge
28.11.2022 2022/1585 Anonymisert
Krav om sakskostnader tas til følge
31.10.2022 2022/0797 Thomas Angells Stiftelser og Waisenhusstiftelsen i Trondheim
Klagen tas ikke til følge
31.10.2022 2022/1018 Anonymisert
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling