Gå til innhold

Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Stiftelsesklagenemnda behandlar klager over vedtak fatta av Stiftelsestilsynet etter stiftelseslova, samvirkelova, arvelova og dekningslova.

Ikon for Stiftelsesklagenemnda Stiftelsesklagenemnda

Les meir om Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Stiftelsesklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
16.09.2021 2021/746 Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem
Klagen tas ikke til følge
16.09.2021 2021/805 Anonymisert
Klagen tas til følge
05.07.2021 2021/720 Anonymisert
Klagen tas ikke til følge
23.06.2021 2021/346 Anonymisert
Klagen tas ikke til følge
23.06.2021 2021/543 Anonymisert
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker