Gå til innhold

Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Stiftelsesklagenemnda behandlar klager over vedtak fatta av Stiftelsestilsynet etter stiftelseslova, samvirkelova, arvelova og dekningslova.

Ikon for Stiftelsesklagenemnda Stiftelsesklagenemnda

Les meir om Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Stiftelsesklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
03.11.2021 2021/1147 Anonymisert
Klagen tas ikke til følge
03.11.2021 2021/1376 Abraham Odfjells Stiftelse
Klagen tas ikke til følge
03.11.2021 2021/1493 Anonymisert
Klagen tas ikke til følge
16.09.2021 2021/746 Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem
Klagen tas ikke til følge
16.09.2021 2021/805 Anonymisert
Klagen tas til følge

Utvalde saker