Gå til innhold

Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Stiftelsesklagenemnda behandlar klager over vedtak fatta av Stiftelsestilsynet etter stiftelseslova, samvirkelova, arvelova og dekningslova.

Ikon for Stiftelsesklagenemnda Stiftelsesklagenemnda

Les meir om Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Stiftelsesklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
29.03.2021 2021/374 Anonymisert
29.03.2021 2021/384 Stiftelsen Tinden Handelsted
01.02.2021 2020/417 Anonymisert
Krav om sakskostnader tas delvis til følge
01.02.2021 2020/990 Norsk Hydro ASA
Krav om sakskostnader tas til følge
07.12.2020 2020/712 Norsk Hydro ASA
Klagen tas til følge

Utvalde saker