Gå til innhold

Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
17.09.2021 2021/850 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Klagen tas ikke til følge
23.08.2021 2021/831 Miljøstiftelsen Bellona
Klagen tas ikke til følge
23.08.2021 2021/833 Miljøstiftelsen Bellona
Klagen tas ikke til følge
21.06.2021 2021/149 Eivindvik Bygdelag
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
21.06.2021 2021/628 Youthmundus
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker