Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
26.05.2023 2023/238 Norsk Osteoporoseforbund
Klagen tas ikke til følge
22.05.2023 2023/159 Forbonde- og lasskjøreunionen
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
22.05.2023 2023/160 Stiftelsen Amathea
Klagen tas ikke til følge
22.05.2023 2023/161 Foreningen Smak av kysten
Klagen tas ikke til følge
22.05.2023 2023/162 Tranøy Båt og Velforening
Klagen tas ikke til følge