Gå til innhold

Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Saker og aktuelt

Aktuelt Lotterinemnda
kvinne leser dokument

Abonner på avslutta saker

I samband med at Klagenemndssekretariatet har fått nye nettsider, kan ein no abonnere på avslutta saker frå dei nemndene ein ønsker å følge.
9. desember 2018

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
24.10.2018 2017/364 Vellenes Fellesorganisasjon
Klagen tas ikke til følge
22.10.2018 2018/234 Avskjermet
Klagen tas ikke til følge
29.08.2018 2018/220 Team Tjukklefs
Klager får delvis medhold
29.08.2018 2018/171 Nes Menighetshus
Saken returneres til Lotteritilsynet for ny behandling
29.08.2018 2018/164 Kyrkjeklokka Bladlag
Saken returneres til Lotteritilsynet for ny behandling

Utvalde saker

Lotterinemnda gav klagar medhald i at foreininga kunne godkjennast som ein lotteriverdig organisasjon

Norsk Baan Jing Jai Forening si klage gjaldt Lotteritilsynet sitt vedtak om å avslå foreininga sin søknad om å bli godkjent som ein lotteriverdig organisasjon. Lotterinemnda fann at klagar hadde dokumentert at foreininga gjennom si verksemd i tilstrekkeleg omfang varetok eit humanitært føremål. På bakgrunn av dette fann nemnda at foreininga kunne godkjennast som ein lotteriverdig organisasjon, jf. lotterilova § 6 andre ledd, jf. § 5.