Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
13.09.2023 2023/205 BSI Padling
13.09.2023 2023/220 Foreningen Ridderrennet
13.09.2023 2023/321 Link Bingo AS
13.09.2023 2023/540 Bingo Entreprenøren AS
19.06.2023 2023/197 Stiftelsen Gamle Tønsberg
Klagen tas ikke til følge