Gå til innhold

Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
05.06.2021 2021/126 Oslomarkas Fiskeadministrasjon
Klagen tas ikke til følge
05.06.2021 2021/128 WayBack Bergen - Stiftelsen Livet etter soning
Klagen tas ikke til følge
05.06.2021 2021/130 Redningshytten på Gulfjellet Stiftelse
Klagen tas ikke til følge
05.06.2021 2021/133 Lørenskog Pensjonistuniversitet U3A
Klagen tas ikke til følge
05.06.2021 2021/131 Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker

Lotterinemnda gav klagar medhald i at foreininga kunne godkjennast som ein lotteriverdig organisasjon

Norsk Baan Jing Jai Forening si klage gjaldt Lotteritilsynet sitt vedtak om å avslå foreininga sin søknad om å bli godkjent som ein lotteriverdig organisasjon. Lotterinemnda fann at klagar hadde dokumentert at foreininga gjennom si verksemd i tilstrekkeleg omfang varetok eit humanitært føremål. På bakgrunn av dette fann nemnda at foreininga kunne godkjennast som ein lotteriverdig organisasjon, jf. lotterilova § 6 andre ledd, jf. § 5.