Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
12.12.2022 2022/735 BML Group Limited
Klagen tas ikke til følge
02.12.2022 2022/1474 A!Choir
Klagen tas ikke til følge
10.11.2022 2022/908 Norges naturvernforbund
Klagen tas ikke til følge
10.11.2022 2022/1180 Oslo International Rotary Club
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
10.11.2022 2022/1246 A-larm bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling
Klagen tas ikke til følge