Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak fatta av Lotteritilsynet etter mellom anna pengespilloven, pengespillforskriften og forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner i første instans, kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
03.06.2024 2024/388 Stiftinga Herøyspelet
Klagen tas ikke til følge
03.06.2024 2024/390 Bærekraftige liv på Landås
Klagen tas ikke til følge
03.06.2024 2024/486 Norsk Bolig- og Byplanforening
Klagen tas ikke til følge
27.05.2024 2024/255 Vikene Vel
Klagen tas ikke til følge
27.05.2024 2024/306 Varodd Svømmeklubb og Reistadløpet AS
Klagen tas ikke til følge