Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
21.03.2023 2023/80 Palmera
Klagen tas ikke til følge
21.03.2023 2023/95 Tempelridderordenen
Klagen tas ikke til følge
21.03.2023 2023/133 Sjøgata Vel
Klagen tas ikke til følge
13.03.2023 2023/50 ANSA - Association of Norwegian Students Abroad
Klagen tas ikke til følge
06.03.2023 2023/47 Kunst og design i skolen
Klagen tas ikke til følge