Gå til innhold

Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
02.11.2021 2021/1193 Nidaros Jets Basketballklubb
Klagen tas ikke til følge
02.11.2021 2021/1195 Vellenes Fellesorganisasjon
Klagen tas ikke til følge
02.11.2021 2021/976 Stiftelsen WWF Naturfond, SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen og Unicef-Komiteen i Norge
Klagen tas ikke til følge
02.11.2021 2021/1234 Alpha Empire Limited
Klagen tas ikke til følge
21.09.2021 2021/1054 MIR Limited UK Ltd
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker