Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
19.02.2024 2024/119 Pinsekirken Nesodden
Klagen tas ikke til følge
19.02.2024 2024/135 Evenskjer Løypelag
Klagen tas ikke til følge
19.02.2024 2024/187 Porsgrunn Squashklubb
Klagen tas ikke til følge
19.02.2024 2024/188 International Forum
Klagen tas ikke til følge
19.02.2024 2024/189 Barnas Skidag
Klagen tas ikke til følge