Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
15.04.2024 2024/219 Larvik barne- og ungdomsteater
Klagen tas ikke til følge
08.04.2024 2024/136 Omnimatrix OÜ
08.04.2024 2024/174 Kystlaget Nesna Skøytevern
Klagen tas ikke til følge
08.04.2024 2024/195 Quickbyte Global OU
08.04.2024 2024/212 Miljøstiftelsen Elv og Hav
Klagen tas ikke til følge