Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
15.11.2021 2021/1991 privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
12.11.2021 2021/1972 privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
11.11.2021 2021/1961 Agder Energi Nett AS Klage på vedtak om inntektsramme Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
08.11.2021 2021/1954 Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
22.10.2021 2021/1929 Statkraft AS Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ARAH
18.10.2021 2021/1902 Andøy Energi AS Klage på vedtak om overtredelsesgebyr Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOS) Innkommet ARAH
21.09.2021 2021/1501 Hammerfest Energi Nett AS Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
28.06.2021 2021/1129 Etna nett AS Klage på vedtak om innvilget fritak for AMS-måler med kommunikasjonsenhet Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
17.06.2021 2021/1052 privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
1 2 3 5

Medieomtale

Sekretariatet holder til i Bergen.

 

Leder for organet og pressekontakt er Anneline Vingsgård.

Hun kan kontaktes på

tlf:(+47) 97 47 27 17 eller

e-post: anneline.vingsgard@knse.no