Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.09.2021 2021/1501 Hammerfest Energi Nett AS Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
28.06.2021 2021/1129 Etna nett AS Klage på vedtak om innvilget fritak for AMS-måler med kommunikasjonsenhet Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
17.06.2021 2021/1052 privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
15.06.2021 2021/1047 privatperson, klagemotpart: Ymber Nett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
15.06.2021 2021/1034 Privatperson Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Innkommet ARAH
11.06.2021 2021/1004 privatperson, klagemotpart: Everket AS Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
04.06.2021 2021/969 Privatperson, klagemotpart: Stannum AS Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
04.06.2021 2021/970 Privatperson, klagemotpart: Trollfjord Nett AS Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
02.06.2021 2021/961 Privatperson, klagemotpart: Lede AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SULE
25.05.2021 2021/885 Privatperson, klagemotpart: Lede AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SULE

Medieomtale

Sekretariatet holder til i Bergen.

 

Leder for organet og pressekontakt er Anneline Vingsgård.

Hun kan kontaktes på

tlf:(+47) 97 47 27 17 eller

e-post: anneline.vingsgard@knse.no