Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
17.11.2023 2023/1065 Bærum Energiomsetning AS, klagemotpart: Øyne Camping AS Klage på vedtak vedrørende kraftleverandørbytte Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet MATA
03.11.2023 2023/1008 Privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet MATA
22.11.2023 2023/1003 Lnett AS Krav om dekning av sakskostnader Krav tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
11.10.2023 2023/0912 Privatperson, klagemotpart: Tensio TN AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
11.10.2023 2023/0920 Studentersamfundet i Trondhjem ( SiT ), klagemotpart: Tensio TS AS Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
28.09.2023 2023/0860 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage over vedtak i sak om strømtilknytning Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
08.09.2023 2023/759 Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS, klagemotpart: Statnett SF Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
21.08.2023 2023/667 Hydro Aluminium AS Uenighet om tariffering Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) Innkommet SATO
23.10.2023 2023/0674 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Gebyr for deaktivering av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
27.10.2023 2023/0697 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
1 2 3 11