Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
28.09.2023 2023/0860 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage over vedtak i sak om strømtilknytning Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
22.09.2023 2023/0821 AOV Eigedom AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet INAR
08.09.2023 2023/759 Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS, klagemotpart: Statnett SF Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
21.08.2023 2023/667 Hydro Aluminium AS Uenighet om tariffering Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) Innkommet SATO
18.08.2023 2023/0674 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Gebyr for deaktivering av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
18.08.2023 2023/697 privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
12.07.2023 2023/566 Tindra Nett AS Klage over vedtak om tvangsmulkt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Innkommet SATO
30.06.2023 2023/0519 Elvia AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet INAR
28.06.2023 2023/0504 Tjøtta Utbyggingsselskap AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet MATA
27.06.2023 2023/0498 Jølstra Kraft DA Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet MATA
1 2 3 11