Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.05.2023 2023/0364 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
24.05.2023 2023/0363 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
08.05.2023 2023/0316 AOV Eigedom AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0274 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
20.04.2023 2023/0275 Vonett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
20.04.2023 2023/0276 SuNett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
20.04.2023 2023/0277 S-Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0278 RK Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0279 Lnett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0280 KE Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SATO
1 2 3 10