Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
14.12.2022 2022/1684 AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet INAR
02.12.2022 2022/1653 Celsa Armeringsstål AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet SULE
30.11.2022 2022/1658 Fagne AS Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
10.11.2022 2022/1589 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Innkommet ALBS
29.01.2023 2022/1562 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Klagen tas til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
13.10.2022 2022/1419 Privatperson, klagemotpart: MørenettAS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
16.01.2023 2022/1378 privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Avgjort INAR
29.11.2022 2022/1223 Boliden Odda AS Krav om dekning av sakskostnader Klager får delvis medhold Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort INAR
06.12.2022 2022/1080 privatperson, klagemotpart: BKK Nett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort JOGJ
31.10.2022 2022/1026 Jotunheimen Hytteutleie AS, klagemotpart: Vang Energiverk AS Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
1 2 3 8