Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Bilde av tastatur og smarttelefon

Ny søknadsfrist for masterstipend høsten 2022

Dersom du skal skrive masteroppgave høsten 2022, innenfor fagfeltene Klagenemndssekretariatet håndterer, kan du søke masterstipend hos oss. Fristen er 23. september 2022.
6. september 2022

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
12.09.2022 2022/1223 Boliden Odda AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet INAR
23.08.2022 2022/1080 privatperson, klagemotpart: BKK Nett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
25.07.2022 2022/1026 Jotunheimen Hytteutleie AS, klagemotpart: Vang Energiverk AS Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
30.06.2022 2022/979 Oluf Eiendom AS, klagemotpart: Linea AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
27.06.2022 2022/969 Bærum kommune, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
22.06.2022 2022/932 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
17.06.2022 2022/928 Login Eiendom AS, klagemotpart: Elvia AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
22.08.2022 2022/918 Elinett AS Krav om dekning av sakskostnader Klager får delvis medhold Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
07.06.2022 2022/897 Privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet INAR
12.05.2022 2022/758 Tensio TN AS og Tensio TS AS Klage på vedtak om inntektsramme Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
1 2 3 7