Gå til innhold

Markedsrådet

Markedsrådet er klageinstans for vedtak som Forbrukertilsynet fatter etter markedsføringsloven kapittel 1 til 5, samt vedtak fattet av Helsedirektoratet etter alkoholloven § 9-4 og tobakksskadeloven § 36.

Ikon for Markedsrådet Markedsrådet

Les mer om Markedsrådet

 

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Markedsrådet

 

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Markedsrådet

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
01.09.2021 2021/1069 Happy Price Everyday AS
Klagen tas ikke til følge
08.07.2021 2021/1141 Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden og Naturvernforbundet
Klagen tas ikke til følge
18.06.2021 2021/972 Jens Kratholm
Klagen tas ikke til følge
16.06.2021 2021/974 Bjørn Iversen
Klagen tas ikke til følge
16.06.2021 2021/998 Tron Egil Høyrem
Klagen tas ikke til følge

Utvalgte saker