Gå til innhold

Markedsrådet

Markedsrådet er klageinstans for vedtak som Forbrukertilsynet fatter etter markedsføringsloven kapittel 1 til 5, samt vedtak fattet av Helsedirektoratet etter alkoholloven § 9-4 og tobakksskadeloven § 36. I tillegg er Markedsrådet klageinstans for vedtak fattet av Daglivaretilsynet etter lov om god handsskikk i dagligvarekjeden §§ 15 til 17.

Ikon for Markedsrådet Markedsrådet

Les mer om Markedsrådet

 

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Markedsrådet

 

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Markedsrådet

Saker og aktuelt

Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

En viktig forutsetning for rettssikkerhet er at borgerne får en objektiv og uavhengig prøving av saken sin i flere instanser i domstolene. I tillegg har vi i Norge et system med nemnder som gir en privatperson eller et selskap en mulighet for overprøving av et forvaltningsvedtak som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Det finnes over 50 klagenemnder med nemndsmedlemmer som er fagkyndige innenfor de rettsfeltene som nemndene håndterer. Å klage til en slik nemnd koster ingenting og vanligvis får man en hurtig avklaring av saken.
4. januar 2022

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
26.12.2021 2021/1947 Route66usa Info AS og Arve Stallvik
Klagen tas ikke til følge
01.09.2021 2021/1069 Happy Price Everyday AS
Klagen tas ikke til følge
08.07.2021 2021/1141 Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden og Naturvernforbundet
Klagen tas ikke til følge
18.06.2021 2021/972 Jens Kratholm
Klagen tas ikke til følge
16.06.2021 2021/974 Bjørn Iversen
Klagen tas ikke til følge

Utvalgte saker

Medieomtale

Dato Tittel

Vår visjon

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettstryggleik gjennom profesjonell og uavhengig klagebehandling.