Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
24.08.2023 2023/618 Watch Media Norway AS
Klagen tas ikke til følge
27.06.2023 2023/420 Snapfix (Ernis Norway AS)
Klagen tas ikke til følge
27.06.2023 2023/421 Simone Binaghi
Klagen tas ikke til følge
14.06.2023 2023/311 Betong Norge
Klagen tas ikke til følge
24.05.2023 2023/149 Tinde Energi AS
Klagen tas ikke til følge

Utvalgte saker