Gå til innhold

Markedsrådet

Markedsrådet er klageinstans for vedtak som Forbrukertilsynet fatter etter markedsføringsloven kapittel 1 til 5, samt vedtak fattet av Helsedirektoratet etter alkoholloven § 9-4 og tobakksskadeloven § 36.

Ikon for Markedsrådet Markedsrådet

Les mer om Markedsrådet

 

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Markedsrådet

 

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Markedsrådet

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
10.03.2021 2021/366 Jostein Knoph Larsen
Klagen tas ikke til følge
21.12.2020 2020/1211 Sigarcom AS
Klagen tas ikke til følge
12.11.2020 2020/1232 Arve Kleiven
Klagen tas ikke til følge
22.10.2020 2020/687 Vitability AS
Klagen tas ikke til følge
23.09.2020 2020/563 Visjon TV & Webshop AS
Klagen tas ikke til følge

Utvalgte saker