Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
24.05.2023 2023/149 Tinde Energi AS
Klagen tas ikke til følge
10.05.2023 2023/190 Blush AS
Kravet tas delvis til følge
10.05.2023 2023/222 Cover Brands AS
Kravet tas delvis til følge
10.05.2023 2023/216 Blivakker.no AS
Kravet tas til følge
26.04.2023 2023/210 Betong Norge
Klagen tas ikke til følge

Utvalgte saker