Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
22.02.2024 2023/1017 Sula kommune
Brudd på regelverket
21.02.2024 2023/1141 Oppdal kommune
Ikke brudd på regelverket
21.02.2024 2023/1122 Stad kommune
Ikke brudd på regelverket
20.02.2024 2023/1024 Alta kommune
Brudd på regelverket
14.02.2024 2023/682 Bodø Kommune
Ikke brudd på regelverket