Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
05.04.2024 2024/213 Arbeids- og velferdsetaten
Trukket
05.04.2024 2024/397 Larvik kommune
Trukket
03.04.2024 2023/797 Bergen kommune
Ikke brudd på regelverket
02.04.2024 2023/812 DFØ
Vedtak om overtredelsesgebyr
22.03.2024 2024/66 Statsbygg
Brudd på regelverket