Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
19.09.2023 2023/419 Helse Vest RHF
Ikke brudd på regelverket
14.09.2023 2023/293 Vygruppen AS
Ikke brudd på regelverket
11.09.2023 2023/434 Stad kommune
Brudd på regelverket
09.09.2023 2023/365 Vågan kommune
Brudd på regelverket
07.09.2023 2023/611 Drammen kommune
Trukket