Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
02.07.2024 2023/249 Helse Stavanger HF
Avvist - klagefristen er løpt ut
02.07.2024 2023/253 Helse Bergen HF
Ikke brudd på regelverket
02.07.2024 2023/254 Sykehuset i Vestfold HF
Ikke brudd på regelverket
02.07.2024 2024/192 Gran kommune
Ikke brudd på regelverket
02.07.2024 2024/687 Trondheim kommune
Brudd på regelverket