Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
05.12.2023 2023/236 Utlendingsdirektoratet
Brudd på regelverket
28.11.2023 2023/590 Vestall AS
Ikke brudd på regelverket
27.11.2023 2023/777 Verdal kommune
Brudd på regelverket
25.11.2023 2022/1126 Rælingen kommune
Vedtak om overtredelsesgebyr
23.11.2023 2023/587 Politiets fellestjenester
Ikke brudd på regelverket