Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
15.05.2024 2023/853 Nordre Follo kommune
Ikke brudd på regelverket
15.05.2024 2023/1192 NAV Rogaland
Brudd på regelverket
14.05.2024 2023/695 Stavanger kommune
Ikke brudd på regelverket
14.05.2024 2023/1000 Overhalla kommune
Brudd på regelverket
14.05.2024 2023/1226 Buskerud fylkeskommune (tidligere Viken fylkeskommune)
Ikke brudd på regelverket