Gå til innhold

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Saker og aktuelt fra KOFA

Valg av regelverk ved kunngjøring av konkurranse

Har man ved kunngjøringen valgt en anskaffelsesprosedyre som er mer omfattende enn regelverket krever, er man bundet til denne prosedyren resten av konkurransen. Dette har klagenemnda nylig slått fast på nytt.
7. november 2022

Nytt regelverksarbeid

Nemndsmedlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Kjersti Holum Karlstrøm, er med i nytt regjeringsoppnevnt utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser.
7. november 2022

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
02.12.2022 2022/1168 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Ikke brudd på regelverket
29.11.2022 2022/913 Kunnskapsdepartementet v/Sikt
Brudd på regelverket
28.11.2022 2020/403 Sør-Øst politidistrikt
Vedtak om overtredelsesgebyr
28.11.2022 2020/404 Agder politidistrikt
Vedtak om overtredelsesgebyr
28.11.2022 2020/405 Oslo politidistrikt
Vedtak om overtredelsesgebyr

Utvalgte saker

Fremgangsmåten for tildeling av kontrakter under en rammeavtale med flere leverandører

Sak 2021/615 gjaldt en rammeavtale med flere leverandører om levering av byggeledelse. Klagenemnda tok blant annet stilling til om innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å tildele kontrakt for et saneringsprosjekt gjennom å avholde minikonkurranse. Det fulgte av konkurransegrunnlaget at tildeling av kontrakter enten ville gjøres basert på leverandørenes rangering i anbudskonkurransen, eller ved minikonkurranse mellom leverandørene. Det var derimot ikke gitt nærmere spesifiserte vilkår for å gjenåpne konkurransen mellom leverandørene, slik forskriften § 26-3 (3) krever. Klagenemnda har tidligere presisert at avrop på en rammeavtale er kunngjøringspliktige dersom rammeavtalen ikke hjemler avropet, se til sammenligning klagenemndas avgjørelse i sakene 2020/193 avsnitt 22 og 2015/59 avsnitt 19. Klagenemnda viste til at konkurransegrunnlaget i dette tilfellet fastsatte en fordelingsnøkkel i tråd med forskriften § 26-3 (1), og at kontrakter lovlig kunne tildeles etter denne. Man sto derfor her overfor det tilfellet at feil leverandør har blitt tildelt kontrakt ved den ulovlige gjenåpningen av konkurransen. En slik feil vil etter nemndas syn måtte avbøtes ved plikten til å omgjøre tildelingen, eller eventuelt gjennom erstatning, men utgjør ikke et brudd på kunngjøringsplikten. Kontraktstildelingen ved bruk av minikonkurranse utgjorde derfor ikke en ulovlig direkte anskaffelse.