Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
21.03.2024 2024/184 Vitensenteret Innlandet AS
Klagen tas ikke til følge
21.03.2024 2024/196 Vitensenteret i Sogn og Fjordane
Klagen tas ikke til følge
21.03.2024 2024/197 Bergen Vitensenter AS
Klagen tas ikke til følge
05.02.2024 2023/1123 Nye Åsnes Flerbrukshall AS
Klagen tas ikke til følge
05.02.2024 2023/1147 Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien
Klagen tas ikke til følge