Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
18.06.2024 2024/755 Kristiansand Øst Soroptimistklubb
Klagen tas ikke til følge
18.06.2024 2024/791 Norsk irsksetterklubb
Klagen tas ikke til følge
21.03.2024 2024/184 Vitensenteret Innlandet AS
Klagen tas ikke til følge
21.03.2024 2024/196 Vitensenteret i Sogn og Fjordane
Klagen tas ikke til følge
21.03.2024 2024/197 Bergen Vitensenter AS
Klagen tas ikke til følge