Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
13.09.2023 2023/606 Støtteforeningen for skoler på Madagaskar
Klagen tas ikke til følge
13.09.2023 2023/612 Knightfall MC
Klagen tas ikke til følge
13.09.2023 2023/614 Tornados MC
Klagen tas ikke til følge
19.08.2023 2023/518 FAU Østersund Ungdomsskole
Klagen tas ikke til følge
19.08.2023 2023/539 Isotop fellesatelier
Klagen tas ikke til følge