Gå til innhold

Frivillighetsregisternemnda

Frivilligheitsregisternemnda er ei sjølvstendig klagenemnd for saker knytte til registrering i Frivilligheitsregisteret.

Ikon for Frivillighetsregisternemnda Frivillighetsregisternemnda

Les mer om Frivillighetsregisternemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Frivillighetsregisternemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Frivillighetsregisternemnda

Saker og aktuelt

Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

En viktig forutsetning for rettssikkerhet er at borgerne får en objektiv og uavhengig prøving av saken sin i flere instanser i domstolene. I tillegg har vi i Norge et system med nemnder som gir en privatperson eller et selskap en mulighet for overprøving av et forvaltningsvedtak som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Det finnes over 50 klagenemnder med nemndsmedlemmer som er fagkyndige innenfor de rettsfeltene som nemndene håndterer. Å klage til en slik nemnd koster ingenting og vanligvis får man en hurtig avklaring av saken.
4. januar 2022

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
03.12.2021 2021/1525 NROF avdeling Follo
Klagen tas ikke til følge
03.12.2021 2021/1958 Norsk Tamilsk Helseorganisasjon
Klagen tas ikke til følge
12.10.2021 2021/1356 Neiden Kirkeforening
Klagen tas til følge
21.09.2021 2021/1153 SoCentral AS
Klagen tas ikke til følge
20.08.2021 2021/1033 Fiskejenter i Marka
Klagen tas ikke til følge

Medieomtale

Dato Tittel

Vår visjon

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettstryggleik gjennom profesjonell og uavhengig klagebehandling.