Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
05.02.2024 2023/1123 Nye Åsnes Flerbrukshall AS
Klagen tas ikke til følge
05.02.2024 2023/1147 Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien
Klagen tas ikke til følge
05.02.2024 2023/1224 Hoppdrift AS
Klagen tas ikke til følge
05.02.2024 2023/1227 Norsk Kulturskoleråd
Klagen tas ikke til følge
05.02.2024 2023/1228 Natteravnene Nesttun - Støtteforening
Klagen tas ikke til følge