Om Klagenemndssekretariatet

Hvem er vi?

Klagenemndssekretariatet ble opprettet 1. april 2017, og ligger i Bergen. Organisatorisk er Klagenemndssekretariatet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Organet har 30 ansatte, hvor 25 er jurister.

Klagenemndssekretariatet er et saksforberedende organ for ni ulike klagenemnder:

  • Klagenemnda for offentlige anskaffelser
  • Konkurranseklagenemnda
  • Medieklagenemnda
  • Stiftelsesklagenemnda
  • Lotterinemnda
  • Frivillighetsregisternemnda
  • Energiklagenemnda
  • Markedsrådet
  • Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Hvorfor ble Klagenemndssekretariatet opprettet?

Klagenemndssekretariatet ble opprettet for å skape en ressurseffektiv organisasjon for flere klagenemnder. Ved å samle flere nemnder oppnår man en besparelse i administrative utgifter gjennom samlokalisering, felles arkiv, felles administrasjon, samt bredere juridisk fagnivå og mindre sårbarhet på tvers av nemndene.

Ikon for