Gå til innhold

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med mulighet for forlengelse ved behov. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Saker og aktuelt

mikrofon

Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement

Kulturdepartementet har oppretta Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med moglegheit for forlenging ved behov.
30. november 2020

Ny klagenemnd

Kulturdepartementet har opprettet en uavhengig klagenemnd som skal behandle eventuelle klager knyttet til søknadsbehandlingen til støtteordningene på kulturfeltet. Nemnda skal være tilknyttet Klagenemndssekretariatet i Bergen, og behandle klager over ordningene som forvaltes av Kulturrådet.
23. november 2020

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
19.01.2021 2020/976 Bergen Boblefotball AS
Klagen tas ikke til følge
19.01.2021 2020/977 Anvik Gård AS
Klagen tas ikke til følge
19.01.2021 2021/22 Agdenes Vekst AS
Klagen tas ikke til følge
18.01.2021 2020/978 Tidsreiser AS
Klagen tas til følge
18.01.2021 2020/981 Dahl Media
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker