Gå til innhold

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med mulighet for forlengelse ved behov. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
25.10.2021 2021/1411 Kultur i Hagan AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
25.10.2021 2021/1412 Kultur i Hagan AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
20.10.2021 2021/1338 Kickstart Management og Artistbooking AS
20.10.2021 2021/1354 Conserto AS
Klagen tas ikke til følge
20.10.2021 2021/1337 Scenekvelder AS
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker