Gå til innhold

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med mulighet for forlengelse ved behov. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Saker og aktuelt

Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

En viktig forutsetning for rettssikkerhet er at borgerne får en objektiv og uavhengig prøving av saken sin i flere instanser i domstolene. I tillegg har vi i Norge et system med nemnder som gir en privatperson eller et selskap en mulighet for overprøving av et forvaltningsvedtak som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Det finnes over 50 klagenemnder med nemndsmedlemmer som er fagkyndige innenfor de rettsfeltene som nemndene håndterer. Å klage til en slik nemnd koster ingenting og vanligvis får man en hurtig avklaring av saken.
4. januar 2022

Produktivt år for nemnda

Den mellombelse Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement har per 21. desember 2021 avgjort heile 231 klagesaker. Medlemmene av nemnda er også nemnde opp på nytt for eitt nytt år, og med den siste utviklinga i tiltak og restriksjonar synest det klart at nemnda vil behandle saker gjennom store delar av 2022.
21. desember 2021

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
24.01.2022 2021/1308 Dialog Exe AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
24.01.2022 2021/1310 Dialog Exe AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
20.01.2022 2021/1587 Bergens Tidende AS
Klagen tas ikke til følge
19.01.2022 2021/1496 Inventum Servering AS
Klagen tas ikke til følge
21.12.2021 2021/1451 Yggdrasil Teater AS
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker

Medieomtale

Dato Tittel

Vår visjon

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettstryggleik gjennom profesjonell og uavhengig klagebehandling.