Gå til innhold

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med mulighet for forlengelse ved behov. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Saker og aktuelt

mikrofon

Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement

Kulturdepartementet har oppretta Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med moglegheit for forlenging ved behov.
30. november 2020

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
09.04.2021 2021/68 Europafilm AS
Klagen tas til følge
06.04.2021 2021/115 Factory Light Festival AS
Klagen tas ikke til følge
06.04.2021 2021/152 Færder kommune
Klagen tas ikke til følge
25.03.2021 2021/99 Oppdal Live AS
Klagen tas til følge
23.03.2021 2021/70 Ingebrigt Davik - Huset KF
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker