Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Nemnda ble opprinnelig oppnevnt for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, men ble senere forlenget frem til 31. desember 2023. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
30.01.2023 2022/1388 ROGER SKAR
Klagen tas ikke til følge
30.01.2023 2022/1473-1 SANTINOS AS
Klagen tas ikke til følge
23.01.2023 2022/1181 Hansagarden AS
Klagen tas ikke til følge
23.01.2023 2022/1425 Hanto Fyrverkeri AS
Klagen tas ikke til følge
16.01.2023 2021/1914 Europafilm AS
Klager får delvis medhold