Gå til innhold

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med mulighet for forlengelse ved behov. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
29.06.2021 2021/613 Nini Beach avd Musikk og Konsertvirksomhet
Klagen tas ikke til følge
29.06.2021 2021/686 Blomsterkraft AS
Klagen tas ikke til følge
29.06.2021 2021/956 Jester Records ANS
Klagen tas ikke til følge
25.06.2021 2021/777 Nordic Vagabonds AS
Saken avvises
21.06.2021 2021/702 Highasakite AS
Klager får delvis medhold

Utvalde saker