Gå til innhold

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med mulighet for forlengelse ved behov. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
31.08.2021 2021/1055 Kirkenes event & artist AS
Klagen tas til følge
30.08.2021 2021/717 Norsk Filmdistribusjon AS
Klagen tas ikke til følge
30.08.2021 2021/980 Countryartists International AS
Klagen tas ikke til følge
30.08.2021 2021/977 Sommerfæstivalen AS
Klagen tas ikke til følge
24.08.2021 2021/979 Billettservice AS
Klagen tas til følge

Utvalde saker