Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Nemnda ble opprinnelig oppnevnt for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, men ble senere forlenget frem til 31. desember 2023. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
21.03.2023 2022/1335 Jaegerbooking AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
13.03.2023 2022/553 LX Design AS
Klagen tas ikke til følge
13.03.2023 2022/1334 Oslo Lydutleie AS
Klagen tas ikke til følge
13.03.2023 2022/1461 Auditorium AS
Klagen tas til følge
28.02.2023 2022/1561 Experience Lyd DA
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling