2020/396 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2020 0396 5 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjelder klage over avvisningsvedtak.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet: 19.06.2020
Status: Avgjort