Gå til innhold

2020/396 Ikke offentlig

Klager/part:Ikke offentlig
Saksdokument:2020 0396 5 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjelder klage over avvisningsvedtak.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:15.05.2020
Avsluttet:19.06.2020
Status:Avgjort