Gå til innhold

2020/436 Sintef Energi AS

Klager/part:Sintef Energi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU
Regelverk:Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler:SULE
Registrert inn:26.05.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet