Gå til innhold

2020/436 Sintef Energi AS

Klager/part: Sintef Energi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 26.05.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet