2020/537 Odda Energi Nett AS

Klager/part: Odda Energi Nett AS
Saksdokument: 2020 537 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Dispensasjon fra KILE-ordningen
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 24.06.2020
Avsluttet: 18.09.2020
Status: Avgjort