Gå til innhold

2020/608 Sandfjords Sparebanks boligstiftelse for eldre, klagemotpart: Skagerak Nett AS

Klager/part: Sandfjords Sparebanks boligstiftelse for eldre, klagemotpart: Skagerak Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 15.07.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet