2020/852 Sognekraft Nett AS, klagemotpart: BKK Nett AS

Klager/part: Sognekraft Nett AS, klagemotpart: BKK Nett AS
Saksdokument: 2020 0852 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 26.10.2020
Avsluttet: 24.02.2021
Status: Avgjort