Gå til innhold

2020/852 Sognekraft Nett AS, klagemotpart: BKK Nett AS

Klager/part: Sognekraft Nett AS, klagemotpart: BKK Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 26.10.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet