Gå til innhold

2020/906 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 10.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet