2020/907 Årdal Energi Nett AS, klagemotpart: Hydro Energi AS

Klager/part: Årdal Energi Nett AS, klagemotpart: Hydro Energi AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 11.11.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort