2020/926 Privatperson, klagemotpart: Nordlandsnett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Nordlandsnett AS
Saksdokument: 2020 0926 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 19.11.2020
Avsluttet: 01.03.2021
Status: Avgjort