Gå til innhold

2020/926 Privatperson, klagemotpart: Nordlandsnett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Nordlandsnett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 19.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet