2020/961 Nordlysenergi AS

Klager/part: Nordlysenergi AS
Saksdokument: 2020 0961 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Klage over vedtak om tvangsmulkt
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 14.12.2020
Avsluttet: 01.03.2021
Status: Avgjort