Gå til innhold

2020/961 Nordlysenergi AS

Klager/part: Nordlysenergi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak om tvangsmulkt
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 14.12.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet