Gå til innhold

2021/1004 privatperson, klagemotpart: Everket AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: Everket AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 11.06.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet