2021/1004 privatperson, klagemotpart: Everket AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: Everket AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 1004
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 11.06.2021
Avsluttet: 03.12.2021
Status: Avgjort