2021/1034 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument: 2021 1034 Klagenemndas Avgjorelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 15.06.2021
Avsluttet: 20.09.2021
Status: Avgjort