Gå til innhold

2021/1034 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 15.06.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet