2021/1129 Etna nett AS

Klager/part: Etna nett AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 1129
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om innvilget fritak for AMS-måler med kommunikasjonsenhet
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 28.06.2021
Avsluttet: 07.04.2022
Status: Avgjort