2021/1501 Lucerna AS (tidligere Hammerfest Energi Nett AS)

Klager/part: Lucerna AS (tidligere Hammerfest Energi Nett AS)
Saksdokument: 2021 1501 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 21.09.2021
Avsluttet: 28.01.2022
Status: Avgjort