Gå til innhold

2021/1501 Hammerfest Energi Nett AS

Klager/part: Hammerfest Energi Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 21.09.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet