2021/1929 Statkraft AS

Klager/part: Statkraft AS
Saksdokument: 2021 1929 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 22.10.2021
Avsluttet: 02.03.2022
Status: Avgjort