Gå til innhold

2021/1929 Statkraft AS

Klager/part: Statkraft AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 22.10.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet