2021/1961 Agder Energi Nett AS

Klager/part: Agder Energi Nett AS
Saksdokument: 2021 1961 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om inntektsramme
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 11.11.2021
Avsluttet: 07.04.2022
Status: Avgjort