2021/1972 privatperson; klagemotpart: Glitre Energi Nett AS

Klager/part: privatperson; klagemotpart: Glitre Energi Nett AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 1972 (sladdet)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 12.11.2021
Avsluttet: 25.03.2022
Status: Avgjort