Gå til innhold

2021/1972 privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 12.11.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet