2021/1991 privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021-1991
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 15.11.2021
Avsluttet: 21.06.2022
Status: Avgjort