2021/2106 Vollakvernfallet AS

Klager/part: Vollakvernfallet AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 26.11.2021
Avsluttet: 14.12.2021
Status: Trukket