Gå til innhold

2021/2127 Istad Nett AS; klagemotpart: NEAS AS

Klager/part: Istad Nett AS; klagemotpart: NEAS AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 01.12.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet