Gå til innhold

2021/2127 Elinett AS; klagemotpart: NEAS AS

Klager/part: Elinett AS; klagemotpart: NEAS AS
Saksdokument: 2021/2127 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 01.12.2021
Avsluttet: 24.05.2022
Status: Avgjort