2021/343 Tensio TS AS, klagemotpart: Nettselskapet AS

Klager/part: Tensio TS AS, klagemotpart: Nettselskapet AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 09.03.2021
Avsluttet: 05.11.2021
Status: Avgjort