2022/38 Svanedal AS

Klager/part: Svanedal AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse - 2021-38
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 13.01.2022
Avsluttet: 07.06.2022
Status: Avgjort