2021/45 Orkland Energi AS

Klager/part: Orkland Energi AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen er trukket
Saken gjelder: Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 12.01.2021
Avsluttet: 07.06.2021
Status: Trukket