2021/50 Fjordkraft AS (tidligere Eidsiva Marked AS)

Klager/part: Fjordkraft AS (tidligere Eidsiva Marked AS)
Saksdokument: 2021 0050 10 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 13.01.2021
Avsluttet: 01.09.2021
Status: Avgjort