Gå til innhold

2021/616 Nettselskapet AS, klagemotpart: Tensio TS AS

Klager/part: Nettselskapet AS, klagemotpart: Tensio TS AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 26.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet