Gå til innhold

2021/616 Nettselskapet AS, klagemotpart: Tensio TS AS

Klager/part: Nettselskapet AS, klagemotpart: Tensio TS AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021-616
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 26.03.2021
Avsluttet: 12.11.2021
Status: Avgjort