Gå til innhold

2021/619 Fortum Strøm AS

Klager/part: Fortum Strøm AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 29.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet